افتاب : 
ایمان شهباز متولد استان خراسان , شهر مقدس مشهد, از 13 سالگی ورزش حرفه ای را شروع نمودم , شنا , دومیدانی , جودو , ژیمناستیک ودر اخر بدنسازی و پاور و ... قهرمانی های مختلفی را از 15 تا 20 سالگی کسب نمودم ,مسابقه ای نبود که شرکت نکرده باشم , بعد از ان در کنار خانواده محترم سرابی ,سهراب و سامان علم تغذیه , سیکل پایه تمرینات مختلف بدنسازی را اموختم ... رفتهرفته تصمیم به پایه گذاری و ایجاد سبکی جدید از ورزش زیبایی اندام بنام فیتنسمادلینگ شد . در اول کار تنها مشاوره هایش برای مدلها و مانکنها بود , امابعد از مصاحبههای تلویزیونی اکثر هنرمندان , بازیگران سینما هم برای مشاوره به دفتر تهران او میامدند .

انجمن تک سایت

افتاب : 
دلیل ایجاد این سبک چه بود ؟
ایمان شهباز : دوری از دنیای استروءیدها , دوپینگ و همچنینپرهیز از جا به جایی وزنه های سنگین که فرد را دچار عارضه های مفصلی و استخوانیمینمود . بنده را بر این داشت با انجام یکسری تقییرات کلی حرفه ی جدیدی را بنامفیتنس مادلینگ ایجاد نمایم .
افتاب : واژه های فیتنس , فیتنس مادلینگ , بدنسازی ,تناسب اندام , پرورش اندام و بادی کلاسیک از نظر مفهوم و معنای واقعی با هم چهتفاوتی دارند ؟
ایمان شهباز - فیتنس : بدنهای باریک و عضلانی که دارای نمای زیبایی از شکم و پهلوهای فیبر میباشد بهاین فرم بدنها بدنهای فیتنس گفته میشود .
ایمان شهباز - فیتنس مادلینگ : این سبک جدید که بنیانگذاری ان در ایران توسطخودم در چند سال گذشته انجام شد , بدنهای باریک و عضلانی که اینبار نیمی ازفیبرهای عضلانی خود را همراه با لباسهای نیمه پوشیده به نمایش میگذارند . مدلها ومانکنها که دارای چهره ی مناسب تری نسبتبه بقیه هستند وارد این حرفه میشوند و در راستای حرفه ای بنام فیتنس مادلینگفعالیت خود را جهت شرکت در نمایش های زنده لباس و همچنین تبلیغات و تیزرهای مختلفکه همراه با کسب در امدهای چشمگیری میباشد انجام میگردد .
ایمان شهباز - بدنسازی : و اما کلمه پر کاربرد بدنسازی که به اشتباه درهمه جا بکار میرود . بدنسازی در اصل به مجموعه حرکاتی که فرد را از نظر امادگیعضلانی , جسمانی , تنفسی و ... بالا میبرد بدنسازی گفته میشود که بیشتر رشته هایورزشی مختلف دارای سیستم بدنسازی تخصصی خودشان نیز هستند .
ایمان شهباز - تناسب اندام : واژه ای باز هم اشنا و پر کاربرد که نشان ازمتناسب بودن و هم اندازه بودن سایز تمام اندام های یک فرد میباشد .یعنی به دور ازهرگونه کات عمقی , حجم و یا برامدگی عضلانی که به این نوع تیپ های بدنی گفته میشوددارای تناسب اندام هستند که در باشگاه ها کسانی که این هدف را دنبال میکنند گفتهمیشود تناسب اندام کار می کنند .
ایمان شهباز - پرورش اندام : پرسایز کردن عضلات و حجیم نمودن انها به واژه یپرورش اندام توجیح میگردد .
ایمان شهباز - بادی کلاسیک : نسبت تناسب قدی و وزنی یک فرد که دارای استایلکشیده , کات و شکم پهلوهای زیبا باشد به این فرم بدنی , بدن بادی کلاسیک گفته میشود .
افتابخبرنگار
سید سعید نقیبی – پیوست 4586